Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
01

CHÓR

Chór szkolny istnieje od września 2003 r. Ma charakter rotacyjny – jego skład zmienia się rokrocznie. Obecnie liczy 40 uczniów z klas IV – VII oraz II i III G. Spotkania odbywają się w poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej. Dyrygentem chóru jest Magdalena Żak.

Chór szkolny daje możliwość rozwijania zainteresowań uczniów, ich uzdolnień muzycznych, kształcenie słuchu i emisji głosu oraz prezentowania własnego talentu na uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Celem spotkań jest wychowanie świadomych odbiorców sztuki, poznanie wartościowej literatury muzycznej. Pracujemy nad rozwojem osobowości, wrażliwości i wyobraźni. Śpiew w chórze daje możliwość organizowania czasu wolnego, uczy współpracy, samodyscypliny i odpowiedzialności za siebie i grupę.