Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
mgr Ewa Błaszczyk 730 – 905
1050 – 1530
1100 – 1530 730 – 1500 730 – 905
1000 – 1530
730 – 905
1050 – 1500
mgr Mirosława Kasprzyk ——————  820 -905
1240 – 1530
730 – 820 730 -820 1000 -1045
1340 – 1500
mgr Magdalena Żak 730 -820
905 – 1000
730 – 820
905 – 1000
—————— 1230 – 1530 730 – 1000
mgr Irena Kałwak 1230 – 1530 —————— 820 – 955 —————— ——————
mgr Joanna Rudzka —————— —————— 1155 – 1500 —————— ——————
mgr Monika Lis —————— 820 – 905 —————— —————— ——————

Świetlica działająca w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedźnie czynna jest od godz.7.40 do 15.00. Celem naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych.

Uczniom oferowane są różnorodne formy zajęć:

– zajęcia plastyczno- manualne,
– zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, quizy, łamigłówki,
– zajęcia rekreacyjno- ruchowe: zabawy na świeżym powietrzu ( boisko szkolne i plac zabaw), rozgrywki w tenisa stołowego,
– słuchanie muzyki oraz zabawy przy muzyce,
-zajęcia komputerowe ( gry, quizy on-line, itp.),
– zajęcia czytelnicze ( czytanie bajek , lektur, czasopism, książek popularnonaukowych),
– zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych (oglądanie na DVD bajek, filmów fabularnych i edukacyjnych).

Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego uczniowie uczęszczający do naszej świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami ( gry planszowe, puzzle, zabawy konstrukcyjne, zabawy towarzyskie, rozgrywki w piłkę nożną- xbox ).

Po lekcjach dzieci mogą również odrobić pracę domową, korzystając w razie potrzeby z pomocy koleżeńskiej oraz nauczyciela.

Świetlica organizuje wiele ciekawych konkursów, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem uczniów.