Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów nauczycieli | Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły
Procedura przyjęcia dziecka do klasy pierwszej
Kryterium rekrutacji do klasy pierwszej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
Zgłoszenie kandydata do klasy pierwszej
Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno
Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej