Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

mgr Krzysztof Szymonik

Dyrektor, nauczyciel chemii

mgr Ewa Dobosz – Rysiewicz

Zastępca dyrektora, nauczyciel edb i doradca zawodowy

mgr Marta Balas-Małecka

Nauczyciel języka niemieckiego

ks. mgr Andrzej Banaszek

Nauczyciel religii

mgr Marzena Bęben

Nauczyciel biologii i przyrody

mgr Ewa Błaszczyk

Wychowawca w świetlicy

mgr Justyna Cichoń-Dec

Nauczyciel języka angielskiego i informatyki

mgr Iwona Gloc

Nauczyciel surdopedagog

mgr Alicja Graj

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Konrad Graj

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Grażyna Jagieła

Nauczyciel matematyki i techniki

mgr Jadwiga Jung

Nauczyciel historii

mgr Irena Kałwak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca w świetlicy

mgr Mirosława Kasprzyk

Nauczyciel matematyki i wychowawca w świetlicy

mgr Anna Kopera

Nauczyciel tyflopedagog

mgr Anna Kowalczyk

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Patrycja Kowalik

Nauczyciel chemii i informatyki

mgr Renata Kuberska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka polskiego

mgr Kamila Kuc

Nauczyciel bibliotekarz

mgr Monika Lesik

Nauczyciel języka polskiego

mgr Dariusz Leśniak

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Monika Lis

Nauczyciel historii, wos-u i wdż

mgr Urszula Mazurek-Deska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Janina Morga

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Małgorzata Noga

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Urszula Nowakowska

Nauczyciel języka polskiego i nauczyciel logopeda

mgr Beata Pelczar

Nauczyciel wspomagający

mgr Ilona Peryga

Psycholog szkolny i nauczyciel wspomagający

mgr Grażyna Pietrzak

Pedagog szkolny

mgr Jolanta Płóciennik

Nauczyciel religii

mgr Elżbieta Psik-Poroszewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Agnieszka Radziwołek

Nauczyciel wspomagający

mgr Joanna Rudzka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowawca w świetlicy

mgr Wioletta Skoczylas

Nauczyciel informatyki

mgr Małgorzata Sobańska

Nauczyciel języka polskiego

ks. mgr Michał Solarczyk

Nauczyciel religii

mgr Monika Soluch

Nauczyciel matematyki i nauczyciel logopeda

mgr Anna Sztajner-Kniazińska

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Magdalena Ściebura

Nauczyciel fizjoterapeuta

mgr Małgorzata Tałaj

Nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Varanzano

Nauczyciel techniki, plastyki i wdż

mgr Renata Wołczyńska

Nauczyciel matematyki i fizyki

mgr Bożena Zając

Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Magdalena Żak

Nauczyciel edukacji muzycznej i plastycznej, muzyki i wychowawca w świetlicy