Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
01

Szkolne koło plastyczne "Plastuś"

Koło istnieje w naszej szkole od 2002r. Koło powstało z inicjatywy nauczyciela – p. Urszuli Mazurek – Deska, która jest jego opiekunem. Członkami koła są uczniowie klas I-III edukacji wczesnoszkolnej. W roku szkolnym 2017/2018 koło liczy 21 członków. Są to uczniowie klasy pierwszej trzeciej. Zajęcia koła odbywają się w poniedziałki i w czwartki, zgodnie z założeniami programów: edukacji artystycznej przeznaczonego dla klas I-III: „Ja też potrafię tworzyć sztukę" zaopiniowanego przez konsultanta RODN WOM w Częstochowie oraz uzupełniającego go programu innowacyjnego: „Plastyczne eksperymenty". Autorem obydwu programów jest opiekun koła. Członkowie koła podczas zajęć rozwijają swoje umiejętności plastyczne oraz wyobraźnię twórczą, uczestniczą w eksperymentach plastycznych, poznają nowe techniki plastyczne, w których wykonują prace indywidualne i zespołowe. Prace plastyczne członków koła co roku zajmują czołowe miejsca w pozaszkolnych konkursach plastycznych, na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Prace uczniów są również eksponowane podczas wystaw i warsztatów metodycznych dla nauczycieli organizowanych w MULTI ART STUDIO oraz podczas corocznego Forum Prezentacji Twórczej w RODN WOM w Częstochowie. Działalność członków koła jest dokumentowana w kronice koła oraz na oficjalnych stronach szkoły. Na szkolnym korytarzu znajduje się wystawa dyplomów obrazujących największe indywidualne i zespołowe osiągnięcia małych twórców w latach 2008-2017.

mgr Urszula Mazurek – Deska

02

20 Gromada zuchowa "Wesołe Muminki"

Działa na terenie szkoły od 10 lat. Obecnie liczy 10 członków z klasy Ic. Zbiórki odbywają się raz w tygodniu. Cele gromady to: propagowanie harcerstwa w szkole, umożliwianie zuchom rozwoju w sferze społecznej i moralnej, rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań, kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie samodzielności oraz udział w imprezach organizowanych przez Hufiec Kłobuck i w tych w środowisku lokalnym.

mgr Joanna Rudzka i mgr Grażyna Jagieła

03

Koło Wolontariatu "Świstak"

Szkolne Koło Wolontariatu „Świstak" rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 2017 r. Liczy obecnie 30 uczniów z klas V-VII oraz II i III G. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w piątkowe popołudnia lub w soboty.

Nadrzędnym celem wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania i wrażliwości na potrzeby innych, otwartość i życzliwość oraz bezinteresowność. Wolontariat jest łatwym i przyjemnym sposobem na odkrycie swoich nowych pasji i zainteresowań. To budowanie relacji poprzez uśmiech i dobre słowo.

Naszą mocną stroną jest inwestowanie w rozwój własny – uczymy się i zdobywamy doświadczenie. Zawieramy przyjaźnie (także międzynarodowe), zaspokajamy ciekawość świata, mamy wpływ na to, co dzieje się wokół nas.

Wolontariat to nasza przepustka do przyszłej drogi zawodowej. Pracę w Kole reguluje zapis w Statucie szkoły.

Opiekę nad „Świstakami" sprawują: Mirosława Kasprzyk, Magdalena Żak, Jolanta Płóciennik.