Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów nauczycieli | Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły
Rozpoczęcie Zakończenie
1. 820 905
2. 910 955
3. 1000 1045
4. 1050 1135
5. 1155 1240
6. 1250 1335
7. 1340 1425
8. 1430 1515