Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
Rozpoczęcie Zakończenie
1. 820 905
2. 910 955
3. 1000 1045
4. 1050 1135
5. 1155 1240
6. 1250 1335
7. 1340 1425
8. 1430 1515