Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Doradcą zawodowym w ZSP w Miedźnie jest
Pani mgr inż. Ewa Dobosz- Rysiewicz

Godziny pracy Doradcy zawodowego
Poniedziałek 9.10 – 9.55
Czwartek 10.50 – 12.20

Uwaga!

Na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie zamieszczono wyszukiwarkę zawodów „Wybieram zawód dla siebie – Informator 
o szkolnictwie branżowym” z terenu Częstochowy i powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (na rok szkolny 2020/2021).
Strona skierowana jest do uczniów planujących własną edukację 
w technikach i branżowych szkołach I stopnia oraz do rodziców wspierających ich w wyborze kierunku kształcenia.

Narzędzie to ułatwi uczniom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Link: https://womczest.edu.pl/wybieram-zawod/