Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
Wychowawcy klas
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
Statut
Załącznik do statutu
Procedura wydawania
Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji
Podanie o wydanie duplikatu świadectwa