Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Rok szkolny 2020/2021

Obowiązują od 9 września 2020r.
Pan Józef Makles

Przywozy Odwozy
Dzień Godz. Godz.
 

 

Poniedz.

7.30

7.50

Borowa

Golczewo, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Borowa, Władysławów, ul. Częstochowska

Kołaczkowice Małe i Duże

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

 

 

Wtorek

7.30

7.50

Borowa

Golczewo, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Borowa, Władysławów, ul. Częstochowska

Kołaczkowice Małe i Duże

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

 

 

Środa

7.30

7.50

Borowa

Golczewo, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże

12.45

13.05

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Kołaczkowice Małe i Duże

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

 

 

Czwartek

7.30

7.50

Borowa

Golczewo, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże

12.45

13.05

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Kołaczkowice Małe i Duże

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

 

 

Piątek

7.30

7.50

Borowa

Golczewo, Kołaczkowice Małe, Kołaczkowice Duże

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Borowa, Władysławów, ul. Częstochowska

Kołaczkowice Małe i Duże

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

Rok szkolny 2020/2021

Obowiązują od 9 września 2020r.
Pan Alfred Marchwiński

Przywozy Odwozy
Dzień Godz. Godz.
 

Poniedz.

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

13.05


14.30

14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa 

Kołaczkowice Małe i Duże, ul. Częstochowska, ul. Golczewska

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Borowa, Władysławów

 

 

Wtorek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

13.05


14.30

14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Kołaczkowice Małe i Duże, ul. Częstochowska, ul. Golczewska

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Borowa, Władysławów

 

Środa

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

13.05


14.30

14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Kołaczkowice Małe i Duże, ul. Częstochowska, ul. Golczewska

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Borowa, Władysławów

 

 

Czwartek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

13.05


14.30

14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Kołaczkowice Małe i Duże, ul. Częstochowska, ul. Golczewska

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Borowa, Władysławów

 

 

Piątek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

13.05


14.30

14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Kołaczkowice Małe i Duże, ul. Częstochowska, ul. Golczewska

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

Borowa, Władysławów