Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów nauczycieli | Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły

Rok szkolny 2019/2020

Pan Józef Makles

Przywozy Odwozy
Dzień Godz. Godz.

 

 

Poniedz.

7.35

7.50

8.30

Borowa

Kołaczkowice Duże i Małe ,
ul. Golczewska

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

15.20 

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska

Kołaczkowice Małe

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice D i M, Izbiska, Borowa, Władysławów

 

 

Wtorek

7.35

7.50

8.30

Borowa

Kołaczkowice Duże i Małe ,
ul. Golczewska

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

15.20

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Borowa, Władysławów, ul. Częstochowska

Kołaczkowice Małe

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice D i M, Izbiska, Borowa, Władysławów

 

 

Środa

7.35

7.50

8.30

Borowa

Kołaczkowice Duże i Małe ,
ul. Golczewska

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

12.45

13.05

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Kołaczkowice Małe

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

 

 

Czwartek

7.35

7.50

8.30

Borowa

Kołaczkowice Duże i Małe ,
ul. Golczewska

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

12.45

13.05

13.45

14.30

14.50

15.20

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Borowa, Władysławów, ul. Częstochowska

Kołaczkowice Małe

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice D i M, Izbiska, Borowa, Władysławów

 

 

Piątek

7.35

7.50

8.30

Borowa

Kołaczkowice Duże i Małe ,
ul. Golczewska

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

12.45

13.05

14.30

14.50

Izbiska Duże i Małe

Borowa, Władysławów, ul. Jagiełły

Kołaczkowice Małe

Izbiska Małe i Duże, ul. Jagiełły

Rok szkolny 2019/2020

Pan Alfred Marchwiński

Przywozy Odwozy
Dzień Godz. Godz.

 

Poniedz.

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

14.30


14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Małe i Duże,

ul. Częstochowska, ul. Golczewska
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Duże

Borowa, Władysławów

 

 

Wtorek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

14.30


14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Małe i Duże,

ul. Częstochowska, ul. Golczewska
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Duże

Borowa, Władysławów

 

Środa

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

14.30


14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Małe i Duże,

ul. Częstochowska, ul. Golczewska
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Duże

Borowa, Władysławów

 

 

Czwartek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

14.30


14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Małe i Duże,

ul. Częstochowska, ul. Golczewska
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Duże

Borowa, Władysławów

 

 

Piątek

7.20

7.40

8.05

Władysławów, ul. Jagiełły

Izbiska Małe i Duże

ul. Dębowa, ul. Sosnowa

12.45

14.30


14.50

ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Małe i Duże,

ul. Częstochowska, ul. Golczewska
ul. Dębowa, ul. Sosnowa, Kołaczkowice Duże

Borowa, Władysławów