Zapoznaj się z harmonogramem dyżurów nauczycieli | Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Karta zgłoszenia do przedszkola
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Kryterium rekrutacji do przedszkola
Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno
Oświadczenie woli