Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola
Karta zgłoszenia do przedszkola
Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego
Kryterium rekrutacji do przedszkola
Zarządzenie Wójta Gminy Miedźno
Oświadczenie woli