Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Inspektor Danych Osobowych wyznaczony dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Miedźnie:

Marcin Pilch
ul. Fredry 31
30-605 Kraków
e-mail: marcin.pilch@aviso.pl