Zapoznaj się z szczegółowymi procedurami bezpiczeństwa na terenie szkoły | Procedury W-F | Regulamin biblioteki | Zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa | Zasady funkcjonowania stołówki

Ważna wiadomość

Aktualizacja „Informatora o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego (rok szkolny 2020/2021)” w zakresie:

– harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
– zasad przeprowadzania egzaminów w 2020 r – regulacji prawnych,
– przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Informator znajduje się na stronie RODN „WOM” w Częstochowie.

Dyrekcja

mgr Krzysztof Szymonik

Dyrektor, nauczyciel chemii

mgr Ewa Dobosz – Rysiewicz

Zastępca dyrektora, nauczyciel edb i doradca zawodowy

mgr Elżbieta Melczyńska

Zastępca Dyrektora, Wychowanie przedszkolne

404+

Uczniów

142+

Przedszkolaków

52+

Nauczycieli