Informacja na temat strajku nauczycieli - Kliknij tutaj
DYREKTOR SZKOŁY INFORMUJE, ŻE EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ODBĘDZIE SIĘ W ZAPLANOWANYM TERMINIE.

Dyrekcja

mgr Krzysztof Szymonik

Zastępca dyrektora

mgr Elżbieta Melczyńska

Zastępca dyrektora

404+

Uczniów

142+

Przedszkolaków

52+

Nauczycieli